game meo tom chay an tien,tai nhac wap,lich thi dau euro ngay 24/6

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
10/11/2021 Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021 drive.google.com/file/d/15a_msd_LaHVWY29Bhh7Mv5lQbc3oCrR6/view?usp=sharing
21/10/2021 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Bà Nguyễn Thị Thùy Vân drive.google.com/file/d/1BoVDgc7206r4lHzq78GRmQ2whzx0oGdf/view?usp=sharing
15/10/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Bà Nguyễn Thị Thùy Vân drive.google.com/file/d/1ifnt-NRupz7ArvJzbCog2t-bWxdiVaXo/view?usp=sharing
04/10/2021 Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua cổ phần Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh drive.google.com/file/d/15Yy7CkDqruMj4y3GUm6HshH-lA3sqs2f/view?usp=sharing
04/10/2021 Quyết định thay đổi niêm yết drive.google.com/file/d/1a5zigi6TjYntOvunbzjR3Vk3wtmr2usD/view?usp=sharing
29/09/2021 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 32 drive.google.com/file/d/1k9hotRcLqcy31h6vPxImnm9Dw7QZYZBw/view?usp=sharing
10/09/2021 CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành drive.google.com/file/d/1-LA7HLsqMJtZvwHa68lRqiulgW0kvqKQ/view?usp=sharing
10/09/2021 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng năm 2021 drive.google.com/file/d/1uYkuWhFh3i28s4366ifYVsKlo2TBnuH6/view?usp=sharing
11/08/2021 Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu kỳ bán niên 2021 drive.google.com/file/d/1jgVY62pRW65za0nrIgabHrvPgSus0Pvb/view?usp=sharing
09/08/2021 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt drive.google.com/file/d/1AfUR5qttvU_adPqU6ahKkSP_TfAOpfJM/view?usp=sharing
09/08/2021 Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu drive.google.com/file/d/1wHylW_VDF16NCmNDTUJilaKKXBF4P4B2/view?usp=sharing
09/08/2021 Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt drive.google.com/file/d/11xAZqfLEOh0XJW1qqG6olrtE9_3pRhBD/view?usp=sharing
28/07/2021 Báo cáo KQGD cổ phiếu của tổ chức liên quan NNB – CTCP Tập đoàn An Phát Holdings drive.google.com/file/d/1enK0vYMZ_QywXzCqkr0aFaguqXm3TuVS/view?usp=sharing
26/07/2021 Công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của AAA drive.google.com/file/d/1bYoGreBlTsUCkKDZwDHFlNryWlQL60Ms/view?usp=sharing
22/07/2021 Thông báo GDCP của tổ chức liên quan của NNB – CTCP Tập đoàn An Phát Holdings drive.google.com/file/d/1-uyteFgtFdTND7iOYbl9bkwLBA-_dCz-/view?usp=sharing
16/07/2021 Báo cáo KQGD cổ phiếu của tổ chức liên quan của NNB – CTCP Tập đoàn An Phát Holdings drive.google.com/file/d/1b4ruJr66Io7ZGR3FaiXQEXP2AZ-_KUah/view?usp=sharing
15/07/2021 Báo cáo KQGD cổ phiếu của người nội bộ – Bà Hòa Thị Thu Hà drive.google.com/file/d/1nyIn71c6-nAEn_uFdoJ6t8vqF8Q6a8Gp/view?usp=sharing
15/07/2021 Báo cáo KQGD cổ phiếu của người nội bộ – Bà Trần Thị Thoản drive.google.com/file/d/1MwQf3mVn9qfCfY7Q9pFwCHmHLx14j0o7/view?usp=sharing
09/07/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Bà Trần Thị Thoản drive.google.com/file/d/1NMvhfbI5p8mz2ffIbxdOwvHKPraet081/view?usp=sharing
09/07/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Bà Hòa Thị Thu Hà drive.google.com/file/d/12uinnyHeibckOtCQjgOB3Iu4TRvBodMV/view?usp=sharing
06/07/2021 Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu drive.google.com/file/d/10UHRWVVgcJM-RvE7xyOpqHi1oHz8jqeU/view?usp=sharing
02/07/2021 Thông báo GDCP của tổ chức liên quan của NNB – CTCP Tập đoàn An Phát Holdings drive.google.com/file/d/1H14eP1OauNyRaeihPmMW0MDmTSR0wMr1/view?usp=sharing
01/07/2021 CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 drive.google.com/file/d/1eK7jodwXJSS_twlgZjifJwU3GgsJv4c9/view?usp=sharing
24/06/2021 Báo cáo kết quả GDCP của tổ chức liên quan của NNB – CTCP Tập đoàn An Phát Holdings drive.google.com/file/d/1XlrVGWgdKJBQt1txOJ6WnHrEONHClbNE/view?usp=sharing
08/06/2021 Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT – ông Phạm Hoàng Việt drive.google.com/file/d/1kTXaS3vG7nAOV_7GUJ59JmKD8k4Eg5bo/view?usp=sharing
02/06/2021 Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 31 drive.google.com/file/d/1MGOe0HpuLA9dlmI-YnsTxpUjOvNqqwC1/view?usp=sharing
27/05/2021 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi thứ lần 14 drive.google.com/file/d/1hjTQiY9dPvjr5Masrgj-nAwYo-Q4xnFV/view?usp=sharing
24/05/2021 Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu drive.google.com/file/d/1fy3QkJ2j1FnCXY57kOrjxJz3T5LdItc3/view?usp=sharing
21/05/2021 Thông báo GDCP của tổ chức liên quan của NNB – CTCP Tập đoàn An Phát Holdings drive.google.com/file/d/1SdcfGi0pr9muyY-7k-EG6VqNvGzhKYar/view?usp=sharing
20/05/2021 CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành drive.google.com/file/d/1P9SyCaKcfVoCJAGKb-hxZSCwnk-n6SYS/view?usp=sharing
20/05/2021 Nghị quyết HĐQT về việc báo cáo kết quả phát hành và phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết drive.google.com/file/d/1KvWXv6LZQWHCStHGi4vkCoFa5tg0zrp3/view?usp=sharing
20/05/2021 Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng drive.google.com/file/d/1-dA4tUCZD8htJ8DDuXQu6trlVNcSuMZv/view?usp=sharing
17/05/2021 Báo cáo kết quả GDCP của tổ chức liên quan của NNB – CTCP Tập đoàn An Phát Holdings drive.google.com/file/d/186PKfwJDu4GhgPU8hHu4TrzfsGRDQC2f/view?usp=sharing
17/05/2021 Báo cáo kết quả GDCP của người nội bộ – Bà Hòa Thị Thu Hà drive.google.com/file/d/12oR92Tx_JfMLftM8xgCuqp9bkBeXQoFg/view?usp=sharing
17/05/2021 Báo cáo kết quả GDCP của người nội bộ – Bà Trần Thị Thoản drive.google.com/file/d/15cgtqmZZSW0bJw7CyFpwcH1u7aAUOASm/view?usp=sharing
13/05/2021 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2018 drive.google.com/file/d/1qaOaJuT3QXwb9C8Op_zukCW_DnWWTenI/view?usp=sharing
05/05/2021 Thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu AAA ngày 04.05.2021 drive.google.com/file/d/1jnEiueqTAkCwBWIFTmj8uUcAJJUn1g4Q/view?usp=sharing
29/04/2021 Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần Công ty cổ phần Nhựa Bao bì An Vinh drive.google.com/file/d/1Hidy2TkSjaeI6DndhccMEVhbSZRmLNjW/view?usp=sharing
16/04/2021 Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả kinh doanh quý I.2021 và kế hoạch kinh doanh quý II.2021 drive.google.com/file/d/1e0Mfek5ej57KKLauaV12VaDp4y9SSQ3a/view?usp=sharing
15/04/2021 Thông báo GDCP của người nội bộ – Bà Hòa Thị Thu Hà drive.google.com/file/d/1L45g8ia8rdRzXk2aXv7aoXhFLUO4GjVA/view?usp=sharing
14/04/2021 Thông báo GDCP của người nội bộ – Bà Trần Thị Thoản drive.google.com/file/d/1Ma5R66xXM_0h8n4iLmoH4i-uOUPleEiX/view?usp=sharing
12/04/2021 Thông báo GDCP của tổ chức liên quan của NNB – CTCP Tập đoàn An Phát Holdings drive.google.com/file/d/147uRJqGd9SoQt1RBih6B6gpssG18Lys3/view?usp=sharing
02/04/2021 Thông báo bán đấu giá cổ phần ra công chúng www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=70fb8a8e-5fc3-4902-9c6d-2aa49059c8cf&rid=345959280
27/03/2021 Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng drive.google.com/file/d/1Mz7Cmzb0C0LL0bDeWjjR3sG9SbOFycr3/view?usp=sharing
27/03/2021 Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng drive.google.com/file/d/1SMEf77UwTBvOVfOylQGdAKAJjqgGxkYW/view?usp=sharing
20/03/2021 Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông drive.google.com/file/d/1___0Kf3B0PUlCxmFK-BWNQJOm4rtkCEX/view?usp=sharing
04/03/2021 Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng drive.google.com/file/d/1bcirTR8WVzRNd5UdNlDtUFsmrVaaTNFr/view?usp=sharing
06/02/2021 Bản cung cấp thông tin của Thành viên HĐQT bầu bổ sung – Bà Nguyễn Thị Tiện drive.google.com/file/d/1MfgA84tjoWUUK7xVwGugQQTkgK7xLq_4/view?usp=sharing
06/02/2021 Bản cung cấp thông tin của Thành viên HĐQT bầu bổ sung – Bà Trần Thị Thoản drive.google.com/file/d/1Xcw3GMMf3Gj9GLrLALPi4sz0g-CBZ8QF/view?usp=sharing
01/02/2021 Nghị quyết HĐQT thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 drive.google.com/file/d/1bwIfRMMXV-6uPpgaxiz9UFRe6di1-36G/view?usp=sharing
26/01/2021 Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2021 drive.google.com/file/d/1FlrtCJ1k4pOCsrve6qeUP3lrGH8otZsn/view?usp=sharing
Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
22/12/2020 CBTT chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường 2021 drive.google.com/file/d/17E0ZRsPUI-5ax8qTC2Icgh0KMPlPutXI/view?usp=sharing
23/11/2020 Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết drive.google.com/file/d/1XF-3Ig-B_2I_7CgsQRD5JVgGyHWBeiZy/view?usp=sharing
17/11/2020 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2018 drive.google.com/file/d/1M7RWhp0xxAAojVghJi-U7lhSuxqWXioV/view?usp=sharing
12/11/2020 CBTT về nghị quyết thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần và quyền mua cổ phần phát hành thêm của mã CP NHH drive.google.com/file/d/1dh1vgAlkrSdfiUmWKIWr1IiGhsuJj1Xq/view?usp=sharing
10/11/2020 Đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 30 drive.google.com/file/d/1GIKyF7kxXtkD1MHzPDgFv5mRep152El1/view?usp=sharing
26/10/2020 CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành drive.google.com/file/d/1LCWonBG_-mWeHxTii2yHTv2q5-QFYZoF/view?usp=sharing
26/10/2020 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức drive.google.com/file/d/18wRQoB6Gd0FMHueHR9k9xIwVJotp8CZ4/view?usp=sharing
16/10/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng về việc trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu drive.google.com/file/d/1NgiLZfRrf04GJxyMelPrOYKUeYdvzRMe/view?usp=sharing
05/10/2020 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu drive.google.com/file/d/1h48ByFR52rWIX9dBOcThnB5WUOmV58gW/view?usp=sharing
05/10/2020 CBTT về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2019 drive.google.com/file/d/1z1XatuY6TkQH6-7XsmzvlBDMlrUlWhcx/view?usp=sharing
03/10/2020 Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kinh doanh drive.google.com/file/d/1TNtW95WvUYcu2AmFjjbkcur5jcBPoCXl/view?usp=sharing
18/09/2020 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ drive.google.com/file/d/1Vt70T077uSIcsaidIyXGB-sHW0WublIJ/view?usp=sharing
14/09/2020 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Trần Thị Thoản drive.google.com/file/d/12grLoUlEOcYS66K3ytrAyENXDTwWBPlX/view?usp=sharing
08/09/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Trần Thị Thoản drive.google.com/file/d/1Uj8gtyelxHB3oqwIpImnxlByD7pg7_VH/view?usp=sharing
01/09/2020 CBTT về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 drive.google.com/file/d/1YpYlzxMuQoB81WHMKgpJqHEGdnZiTmvz/view?usp=sharing
28/08/2020 Công bố thông tin về việc thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền drive.google.com/file/d/1t8h6iy8qZmjMhQQy33iJ2JE5XHSMYnga/view?usp=sharing
28/08/2020 Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020 drive.google.com/file/d/1fOMeefnckKYGcNQexW2PUr56r5UKTfi5/view?usp=sharing
20/08/2020 Báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm của AAA drive.google.com/file/d/1CB2nOQIsa-58H2TqaPaGToH2eJCvXT7q/view?usp=sharing
19/08/2020 Thông báo thay đổi nhân sự miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc drive.google.com/file/d/13EpaonpUhDbui8qxydkBC7rr4xCsfg26/view?usp=sharing
18/08/2020 Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2020 drive.google.com/file/d/1URuXJTRxZmNV2h7cWv4GUvPRifMBCsPa/view?usp=sharing
18/08/2020 Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp drive.google.com/file/d/1qRHm3ctn66LgAYgv1kb2ex9gDnLBWHeV/view?usp=sharing
18/08/2020 Thông báo thực hiện quyền biểu quyết và tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2020 của cổ đông drive.google.com/file/d/1jecnakXd0f83_z8yI0q10A-_KYUorn4B/view?usp=sharing
18/08/2020 Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 & Thông báo thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 drive.google.com/file/d/1tMB3H95BZkpMb_SDExT_-muIDSuBbUYU/view?usp=sharing
13/08/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ drive.google.com/file/d/18u2ZyCQARdShYQr8yArVZWyZ5Xlbmgpf/view?usp=sharing
06/08/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm drive.google.com/file/d/1PfsScuGz0L5r8eLVFo2QBus3Aye-yygM/view?usp=sharing
04/08/2020 Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết drive.google.com/file/d/1O_Quoc3Q_C_Dw3Vpph3uzEtJxHKX5-_M/view?usp=sharing
03/08/2020 Thông báo thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đông tại Thông báo ngày 29/07/2020 drive.google.com/file/d/1CJLl_lRejT9X7dYvm8DETvGgnS0vVfnl/view?usp=sharing
30/07/2020 Thông báo thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đông drive.google.com/file/d/11wNkLfR72_sTaCp2g1QGevJ2kHqMwKF6/view?usp=sharing
30/07/2020 Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 29 drive.google.com/file/d/1vsYy6AWJwZa50OXr9BJGS8sAn33o-IoO/view?usp=sharing
25/07/2020 Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyền drive.google.com/file/d/1p_rcqGRA7kBSibgjUzVfyPFGCmQjkMkT/view?usp=sharing
20/07/2020 CBTT về việc ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 drive.google.com/file/d/1qDEzaJyuv8wUFQa_TfQkRZHBwJn_Pt4A/view?usp=sharing
16/07/2020 Công bố thông tin về việc thay đổi lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành drive.google.com/file/d/16ill2i3GfI-88OrCQ7gXyv4T3xdD2hOq/view?usp=sharing
16/07/2020 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyền drive.google.com/file/d/1Wk83LwQwvQo8gXD3sY44BXdjF0KFgv5C/view?usp=sharing
16/07/2020 Nghị quyết của HĐQT thông qua kết quả thực hiện chứng quyền drive.google.com/file/d/1Imjyloe4OzxNPPApE9izSbXfVS-rCQHy/view?usp=sharing
13/07/2020 Báo cáo kết quả giao dịch chứng quyền của người có liên quan drive.google.com/file/d/1aMtz2eJwIpIOtXP0T7PuwhqxGqbS5hZe/view?usp=sharing
06/07/2020 AAA. Thông báo giao dịch chứng quyền của người có liên quan drive.google.com/file/d/1bLS6Mn4bs8yuDZX9NT6a8L4QnqEuevfp/view?usp=sharing
06/07/2020 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2020 drive.google.com/file/d/1kodmtpWbkE1M0kKfm-CwhmFYuPSKcCKW/view?usp=sharing
01/07/2020 Thông báo chốt danh sách thực hiện chứng quyền đợt 2 drive.google.com/file/d/1S10i-UyrPcgpV8yFNLkF00QDw2OkpSyj/view?usp=sharing
01/07/2020 Thông báo phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền đợt 2 drive.google.com/file/d/1pO4jRL8nAqfSC1ZbqwwlsrSGdJALSfUJ/view?usp=sharing
01/07/2020 NQ HĐQT thông qua phương án thực hiện chứng quyền phát hành năm 2018 drive.google.com/file/d/1ALllq5ffGW78G-_hVIgyVLSBdSOIfMdf/view?usp=sharing
01/07/2020 NQ HĐQT thông qua việc mua cổ phần CTCP Nhựa Bao bì An Vinh drive.google.com/file/d/1FOMfvhgmdf7-IZqe0QaN3mGXJs9kxFiK/view?usp=sharing
15/06/2020 Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (100%) drive.google.com/file/d/17PUBrrlb5K-rI_yHGBzye-7T-FfQt6Z3/view?usp=sharing
11/06/2020 Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần CTCP Nhựa Bao bì Vinh drive.google.com/file/d/1VgZVk4ZiY4RWxd7dac0xfXdmPsVhAKT7/view?usp=sharing
29/05/2020 Báo cáo tình hình sử dụng vốn đợt phát hành năm 2018 drive.google.com/file/d/1x--0jQMFZ9fdBZ9v4L4SzUqfChqrC9x2/view?usp=sharing
22/05/2020 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Trần Thị Thoản drive.google.com/file/d/1bsCKW9Nh47qoeWJNgNFQxAprc9YgHtIU/view?usp=sharing
13/05/2020 Nghị quyết về việc thay đổi ngành nghề ĐKKD drive.google.com/file/d/1W4A04Iv0giudnu9Rveaea6tybbyfR47H/view?usp=sharing
29/04/2020 Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính quý I năm 2020 drive.google.com/file/d/1PbRapBRkeKSI2L4BDndHG40GNd0oOSF0/view?usp=sharing
17/04/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Trần Thị Thoản drive.google.com/file/d/1lOismIZG9j3d0gHmYboXDMBULwNn3rYr/view?usp=sharing
17/04/2020 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Trần Thị Thoản drive.google.com/file/d/1AjDXUPmOZAFxvcz1E_i81mKmcKkZVxjv/view?usp=sharing
13/03/2020 Thông báo về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 drive.google.com/open?id=1Emu_feR7jld-1LoazKKH_4dw9rxGijJC
13/03/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Trần Thị Thoản drive.google.com/open?id=16nGMIYD3Yp7GH-JcXwhPSOx1vy2V8Orc
13/03/2020 Thông báo về việc Thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Cổ đông drive.google.com/file/d/14Dyz3E5BlZUXozUrqqxW9fu_G7HpNsbW/view?usp=sharing
13/03/2020 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 drive.google.com/file/d/11S8tHHgtoRMzxIEsqQNvcY2MJZMJ0hiE/view?usp=sharing
10/02/2020 Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP An Thành Bicsol drive.google.com/file/d/1GsM9nUPmp6kXS2EBMN6pBqP6inRnfvOz/view
30/01/2020 Báo cáo quản trị 2019 drive.google.com/file/d/1td9gVtFTZ3o-SCaYdSxMTB-R_LF5pPxn/view
Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
26/12/2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 drive.google.com/file/d/18KOxaCNAK31yZugFz9v1c6N0CpLGdKCd/view?usp=sharing
05/12/2019 Báo cáo kết quả mua AAA của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings drive.google.com/file/d/1h0lXwoF2Tk0A8AQIUnyN3ARJCKsTHonY/view?usp=sharing
15/11/2019 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu ra công chúng drive.google.com/file/d/1jIGYrpBS1wt0m93eopfC1CEESiypZGkV/view?usp=sharing
15/11/2019 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan drive.google.com/file/d/1hmOpR-NPv-HX1b5Jsn-UAiuTd6orCVow/view?usp=sharing
07/11/2019 game meo tom chay an tien BIOPLASTICS (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI – HOA KỲ drive.google.com/open?id=1Fn0JoRNcKIiOV2BksJjKmALWBsmeILV3
30/10/2019 An Phát Holdings đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu AAA drive.google.com/file/d/1mxiaCdu8F_Y-SunI7Y_nbgZKifrb_B3k/view?usp=sharing
15/10/2019 Nghị quyết HĐQT về việc dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2019 drive.google.com/file/d/10VmSLMNbNYQH72kcEw420W2gQm90bqMz/view?usp=sharing
01/10/2019 CTCP Tập đoàn An Phát Holdings đăng ký mua 4.000 chứng quyền AAA drive.google.com/file/d/1HXvXO7yfuwG2ElQuen1lwaEvwRxncVr7/view?usp=sharing
26/09/2019 Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2019 drive.google.com/file/d/1LWkQ0gnEdW9IsRC3U6rxXTU5L7HB-hc9/view?usp=sharing
10/09/2019 Thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu chứng quyền drive.google.com/file/d/1cTdGQqhODwrubUkvAOcT-gVEgd-oTGeK/view?usp=sharing
03/09/2019 Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh drive.google.com/file/d/1qc1KGNEt16NMsy7Vr4GMsWUb8IMCgx7q/view?usp=sharing
29/08/2019 Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên báo cáo tài chính bán niên 2019 drive.google.com/open?id=1B6a8Eab2n3Jt6GvC3FaaADPBmM3sE0ST
15/08/2019 game meo tom chay an tien BIOPLASTICS (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ drive.google.com/open?id=1jSrbldXc2cPeOabEKMkp0QASPBrRFC8q
06/08/2019 game meo tom chay an tien BIOPLASTICS (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐỀ NGHỊ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ SỞ HỮU CHỨNG QUYỀN drive.google.com/file/d/1G4SaetiMXnBWmw99owaq0IwsZye1C1wN/view?usp=sharing
29/07/2019 game meo tom chay an tien BIOPLASTICS (AAA): GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ II NĂM 2019 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2018 – báo cáo hợp nhất drive.google.com/file/d/1r0ciK9Vtu_I0ykrrsFsthXy_GLhHD33T/view?usp=sharing
29/07/2019 game meo tom chay an tien BIOPLASTICS (AAA): GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ II NĂM 2019 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2018 – báo cáo công ty mẹ drive.google.com/file/d/100BdptUhXht2Jv4L1EJa6nd1xlA8ZDoM/view
19/07/2019 game meo tom chay an tien BIOPLASTICS (AAA): THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC drive.google.com/file/d/1oxPXX-0WiM8uS6Zc_osgx3hJDryt-30v/view?usp=sharing
19/07/2019 NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC drive.google.com/file/d/1eBW_rS0nVfl-KpN-x7Blj0Szcp9qVfoM/view?usp=sharing
19/06/2019 game meo tom chay an tien BIOPLASTIC (AAA): CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH drive.google.com/open?id=1EaeNFEcrjUDerODb2tna1CkdgmVc7W-a
11/06/2019 game meo tom chay an tien BIOPLASTIC (AAA): BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN NĂM 2018 drive.google.com/open?id=1h1to8QHfx9ovDstWugkRG8uiAxBetANj
07/06/2019 game meo tom chay an tien BIOPLASTIC (AAA): CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 drive.google.com/file/d/1rxIGvYTEOnzBnXs7ClCCh0mcbb5lloTg/view?usp=sharing
22/05/2019 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH, SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ drive.google.com/open?id=1H0qlNxbpRGxFKC_DRnjQ0wzzACgHuEUb
13/05/2019 game meo tom chay an tien BIOPLASTIC (AAA): BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN drive.google.com/file/d/1AnF4DR0bTtOK1crcdCzWp6Eh3yQOwsrM/view?usp=sharing
07/05/2019 game meo tom chay an tien BIOPLASTIC (AAA): GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN drive.google.com/open?id=1GiuSobFqkPhvZvvuuTz29ul49iTLOJMl
27/04/2019 game meo tom chay an tien BIOPLASTICS (AAA): THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI ĐỊA CHỈ WEBSITE CÔNG TY drive.google.com/open?id=1-MF4LmnRkZaIMPh1NvdzrYhGDfKBNu_w
24/04/2019 game meo tom chay an tien BIOPLASTIC (AAA): THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 28 – Điều lệ sửa đổi bổ sung năm 2019 drive.google.com/file/d/1xgSlEm0WkLbzmvo7PqaVkyU0rgOjwDzc/view?usp=sharing
24/04/2019 game meo tom chay an tien BIOPLASTIC (AAA): THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 28 – MẪU DẤU DOANH NGHIỆP drive.google.com/file/d/1lw4HZJIO8HCsv7UHlB56rkVtI2QVJqDo/view?usp=sharing
24/04/2019 game meo tom chay an tien BIOPLASTIC (AAA): THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 28 drive.google.com/file/d/1YvrPdibeZrow1vFxIkdniwEeiGzCrenR/view?usp=sharing
16/04/2019 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): AAA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 – Bản cung cấp thông tin ứng viên drive.google.com/file/d/1crC04fp6TY2ezpbaNC2w2W0OcemOjzmJ/view?usp=sharing
16/04/2019 Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 drive.google.com/file/d/1TkPlLp0teis02q5010yDqC9mWKY-rBgE/view?usp=sharing
11/04/2019 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY drive.google.com/file/d/1jcbIwFmuFAMltKCH4lFySKYWDkVAy2HQ/view?usp=sharing
05/04/2019 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 drive.google.com/file/d/14zWd3czbnsep1E9lWVyhpZVUn7QniYzc/view?usp=sharing
01/04/2019 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
22/02/2019 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): CBTT VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT DANH SÁCH THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 drive.google.com/file/d/1tBiHu66Ka31EqpIE91ec1HxVLYdFjpxR/view?usp=sharing
21/02/2019 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): CÔNG VĂN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA AAA NĂM 2019 drive.google.com/open?id=1n13q0ZcSjdWCaRyb48mOmgW930Vgy57n
Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
22/08/2019 Báo cáo giao dịch của người nội bộ drive.google.com/open?id=11ZKn54fmggI3lUkSAb27tQsyviIOVw2w
31/10/2018 AN PHÁT PLASTIC (AAA): BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ drive.google.com/open?id=1cEqOr8NcJVoHoQzcSvXNH07asZMWZ59x
10/10/2018 Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 drive.google.com/file/d/1P10j8Gs6mxhQki7-xhpMh0WzuqwQ3txp/view?usp=sharing
28/09/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 – Thông báo mời họp drive.google.com/open?id=11I_wIQr2aJLOf8JmWm3PQpg9W12xP4VY
28/09/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 – Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm, tài liệu họp drive.google.com/open?id=1KU3yRkzmKvemqpvVkeiQ5xbwU3n-q9Hu
20/09/2018 Nghị quyết về việc tăng vốn – thay đổi đăng ký kinh doanh drive.google.com/open?id=11t0sOSqrtWBr4kSJrT-ieSUYScVADhGA
17/09/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG – Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành drive.google.com/open?id=1kH-FjCFullMJG6Gk7kla7ef1YaZ2J2KF
17/09/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG – Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP drive.google.com/open?id=1riESN8JmbcR91yBIDC_JjSc5O6FWufUt
03/09/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA TIÊU CHÍ VÀ DANH SÁCH CBCNV THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP NĂM 2018 drive.google.com/file/d/1XtFa2CNWYaJ-rLeElzvrhJgyGelRE-4l/view?usp=sharing
31/08/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÔNG QUA CÁC KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY drive.google.com/file/d/0B2XGiuYJ--egVWlQUkMxbGFQUTQ/view?usp=sharing
31/08/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CÔNG TY CP NHỰA, BAO BÌ VINH drive.google.com/open?id=1f6QA1vKhEHzX76gKIAvKEdkZXC_TiAVl
31/08/2018 ANPHATPLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH HĐQT VỀ VIỆC BỔ SUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN drive.google.com/file/d/1D7AaJ3sN192Bo251lXDMlb9YuSTyl-zP/view?usp=sharing
31/08/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): NQ HĐQT VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC drive.google.com/file/d/1bMcyXI7tpSgA7CEyuyCf9BJgQ1t8JoeC/view?usp=sharing
31/08/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): BB HĐQT VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC drive.google.com/file/d/15jpSN5OVBUKzZ6tva3_FC_1d3EISiWRo/view?usp=sharing
31/08/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ drive.google.com/file/d/161yfzWFxeiERT_3qWfflh-WT0iyGddva/view?usp=sharing
31/08/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): BIÊN BẢN VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ drive.google.com/file/d/1EhIYh_S6DmAln8kYuO8MDbMS0TxRGVh0/view?usp=sharing
30/08/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT (MCK:AAA) www.anphatplastic.net/userfiles/images/aaa-thong-bao-chap-thuan-niem-yet-bo-sung-2400000-co-phieu.PDF
22/08/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch của tổ chức liên quan của người nội bộ – CTCP An Phát Holdings drive.google.com/open?id=10zhMnZUEYU8G7z-Qs-ENlOEXpOUYPPEi
22/08/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ TỔ CHỨC LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ – Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT drive.google.com/open?id=1Zc5GtbQQg8PNIkufVIX81X-3hUGsgkLR
09/07/2018 BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ TỔ CHỨC LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ THÁNG 9/2018 – Thành viên Hội đồng quản trị – Phạm Hoàng Việt drive.google.com/open?id=1SnIw5tT_ujo5ePugJ0hN6T7_FUxVYAJj
06/07/2018 Báo cáo quản trị nửa đầu năm 2018 drive.google.com/file/d/1xM7QV5ZzhQsHPwTsIM1uGETe9wxS7I1b/view?usp=sharing
06/06/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI NIÊM YẾT drive.google.com/open?id=1myVMfF7sKduHeHRijqIR10HaiglCq_kz
22/05/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH, SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ – Điều lệ sửa đổi bổ sung drive.google.com/open?id=14gQ09dif7_cC8i5j1mynr8T5753GeV3C
22/05/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH, SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 26 drive.google.com/open?id=10ISd3bz_K9TRV8nPvGN46y5pvz7G6bNX
21/05/2018 ANPHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TĂNG VỐN VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ drive.google.com/open?id=1zpHbU5sgLV4jw_ZSIxUajNCHOSjUU2N0
17/05/2018 ANPHATPLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG drive.google.com/open?id=1Ea76rT0FZKTNw1uBG0MAYTZUVYTA_5Ya
16/05/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO TĂNG VỐN GÓP VÀO CÔNG TY CON – Nghị quyết drive.google.com/open?id=1epCDvBpRxnXEl8XPlVkzsuhvrZGU3JMI
16/05/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO TĂNG VỐN GÓP VÀO CÔNG TY CON drive.google.com/open?id=1DBM9ywgV9SHzMQjAaBElQthYv2Ssba_u
16/05/2018 ANPHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT PHÂN PHỐI CỔ PHẦN KHÔNG BÁN HẾT TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2018 drive.google.com/open?id=1hxVWuauZWar0ZfGrRomjoQQCfYCwozBl
06/05/2018 ANPHAT PLASTIC (AAA): CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀO MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG KIẾM TOÁN drive.google.com/open?id=1gprg5jkJyTyjRlKwb_TJvvG_r9QXHcww
11/04/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO TĂNG VỐN GÓP VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT drive.google.com/open?id=15qhyuWTuGcVViTLM7faewMDG2TzS58yZ
11/04/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO TĂNG VỐN GÓP VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT – Nghị quyết tăng vốn drive.google.com/open?id=1CChN1uO0_SUuWQgeSWPriARVE0sd3gjF
02/04/2018 THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC – Quyết định bổ nhiệm drive.google.com/open?id=1kMSEI-UjjGH9-CsOjP8shdoOQ8yAMZmL
02/04/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC drive.google.com/open?id=1JSKtQOwUFBZv7jITIG478vpWl11yMWLt
26/03/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – Thông báo phát hành chi tiết chi tiết drive.google.com/open?id=1Z3b-B7SGgGlxqlMa0pp7m187J4SXkN2u
26/03/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – Giấy chứng nhận chào bán chi tiết drive.google.com/open?id=1rNG7O3SltlhDJnAWYokSvD3Vv8sTvbds
21/03/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH drive.google.com/open?id=1TKpEHEd4ZwbyL1gc4t8uLFhTgT4V5y3X
09/03/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ – Phạm Hoàng Việt drive.google.com/file/d/12wUxN9tefD7P6q6SiJLv4paSASn4gEZf/view?usp=sharing
09/03/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ – Phạm Ánh Dương drive.google.com/file/d/187XAG-JaX05CFszTd87yCfUzpCCB3dRV/view?usp=sharing
01/03/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC – Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Thoản và ông Bùi Minh Hải drive.google.com/file/d/13oYbPOm8jGgSj_Mkh96t2NtAPkqLUKX2/view?usp=sharing
01/03/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC – Quyết định miễn nhiệm ông Phạm Hoàng Việt drive.google.com/file/d/1IW-WnpyVTFmA4US5LG8ZSVV4Z-_zG8rv/view?usp=sharing
08/02/2018 NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018 drive.google.com/open?id=1MvaHBmw31kGyHgWKXflhGgFMAgMaGrFT
08/02/2018 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 drive.google.com/file/d/1OMS-XiFki-nyPivJHThaCz_9kMVci0mb/view?usp=sharing
25/01/2018 Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 drive.google.com/file/d/1qEx75pkUwpN0c9vjGcQVhxW7GmGhXuYr/view?usp=sharing
19/01/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): CÔNG VĂN CỦA UBCK CHẤP THUẬN GIA HẠN CÔNG BỐ BCTC drive.google.com/file/d/1ixxep4p3B0hLNUIF0E7M8Iu9pp_fmF1Y/view?usp=sharing
02/01/2018 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU THAY ĐỔI NIÊM YẾT drive.google.com/file/d/1e8AR9_Y8RNt0o68zjbvwZ10UZvTiMymx/view?usp=sharing
10/09/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHI TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2017 ĐỢT 1 drive.google.com/file/d/1z7bP7NiPw-g-VVisTJFNNSdBRTJpuA3m/view?usp=sharing
Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
28/12/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC THAY ĐỔI NIÊM YẾT drive.google.com/file/d/12lSdVAz_N6cNOBzI26aa80VBRyscU7M0/view?usp=sharing
10/12/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018 VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 ĐỢT 2 drive.google.com/file/d/1KFKkdFwPMc2hBQpUYthDPOhtgjGa63j5/view?usp=sharing
08/12/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN 25 drive.google.com/file/d/1mVI5DAkeHtHEaefYdaF4t8k72IY3AjC1/view?usp=sharing
06/11/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THỰC HIỆN CHỨNG QUYỀN ĐỢT 3 drive.google.com/file/d/1_PjATNBaWRXovSJv0rbsIMSlRCQrgCRz/view?usp=sharing
23/10/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CON drive.google.com/file/d/1Z9Czhwct4Vy_JI3jMvEOttNz8HQok_gy/view?usp=sharing
04/10/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI KẾ HOẠCH MUA CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁI drive.google.com/file/d/1u2BpfPaBpF9s4qQ9nP0zsW8Z34j_cuHD/view?usp=sharing
25/09/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC CHI TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2017 ĐỢT 2 drive.google.com/file/d/1MNNMnOlOTwaLKSuqweRqiw13X6RCFQaL/view?usp=sharing
25/09/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ CHI TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2017 ĐỢT 2 drive.google.com/file/d/1GpATpvNZSklQtA6LTve5JhDw8OCq1Lqa/view?usp=sharing
10/09/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THỰC HIỆN CHỨNG QUYỀN NĂM 2017 ĐỢT 3 drive.google.com/file/d/1_0sAoeWxR248r-pd0rWPlryHwYpFjNLY/view?usp=sharing
10/09/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THỰC HIỆN CHỨNG QUYỂN ĐỢT 3 NĂM 2017 drive.google.com/file/d/1_PjATNBaWRXovSJv0rbsIMSlRCQrgCRz/view?usp=sharing
10/09/2017 Báo cáo quản trị nửa đầu năm 2017 drive.google.com/file/d/1jtAJen3Txx85Qf1KD0HioCmZ19cIWzcj/view?usp=sharing
10/09/2017 An Phat Plastic (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh 2017 drive.google.com/file/d/1jMQ9X6dsY31Wq0pXGRMoaOgtduxba-pg/view?usp=sharing
10/09/2017 An Phat Plastic (AAA): Nghị quyết về việc chốt danh sách người sở hữu chứng quyền – đợt 2 năm 2017 drive.google.com/file/d/1owYg-ipwSvpjGD3YRwZ9sHQtMWcpjnE0/view?usp=sharing
31/08/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT CHUẨN BỊ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 drive.google.com/file/d/1GjmlwbC63wBFrAhnkqzjJZDAOEZmbhDP/view?usp=sharing
12/08/2017 An Phat Plastic (AAA): Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành drive.google.com/file/d/1EaNTTkO_iWfSBEmXpyTKdm1s9Mfj-DUa/view?usp=sharing
19/07/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): AN PHÁT HOLDINGS TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN drive.google.com/file/d/1fCAmxCgxxFj4nQxRBXNV0uBpmPvh6nfV/view?usp=sharing
12/07/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TĂNG TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU HII drive.google.com/open?id=1atPvPCBkRPJnCJNAd55Bwclr7MYKythi
11/07/2017 AN PHÁT PLASTIC (AAA): CÔNG VĂN THÔNG BÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT HOLDINGS VỀ VIỆC THỰC HIỆN MUA CHỨNG QUYỀN drive.google.com/file/d/1icUiW8qL8TFSnRH_w6KcNxultzBV980b/view?usp=sharing
10/07/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH drive.google.com/file/d/1VJHoy2m1uVtXs61LQRmgXtgcE7qtaZ_p/view?usp=sharing
10/07/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN THAY ĐỔI LẦN THỨ 7 drive.google.com/file/d/1z4mcrwz9swsN0d8eLoktj8L1MaFpDoJd/view?usp=sharing
10/07/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN THAY ĐỔI NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH drive.google.com/file/d/1SWb3xLm1ngJX_0seS6QG4YgVieFwAEqU/view?usp=sharing
21/06/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 24 drive.google.com/file/d/1Upr5bM27TzhutDH8lekyqoEG1QcN7qRc/view?usp=sharing
07/06/2017 AN PHÁT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 23 drive.google.com/file/d/1S9a1-eX9-HPdahqV6fzO0HCQtLVVLdUh/view?usp=sharing
30/05/2017 Công ty Cổ phần An Phát Holdings thông báo trở thành cổ đông lớn của AAA drive.google.com/file/d/1CCEF5SAmEB1a0Fv4bynsLJTcuv5Gb7_P/view?usp=sharing
30/05/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ drive.google.com/file/d/1JusHD80hNC2nWd1-tTf2f7qdB4gj9jB3/view?usp=sharing
19/04/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA TIÊU CHUẨN VÀ DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY drive.google.com/file/d/1XtFa2CNWYaJ-rLeElzvrhJgyGelRE-4l/view?usp=sharing
03/04/2017 THÔNG BÁO THOÁI VỐN CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁI drive.google.com/open?id=1Yv3POMMv3CXUQdfNCfe9fp3KjTy0ijTR
27/03/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO VỐN GÓP CTCP NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT-YÊN BÁI drive.google.com/file/d/1fA6t2Vws86eMXgC6PXy2VL26PCT6WNA9/view?usp=sharing
08/03/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC PHÂN CÔNG LAỊ NHIỆM VỤ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC drive.google.com/open?id=1ojbTViCqAx8pwUt7dtXteQpVfAI4cOM_
08/03/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC drive.google.com/open?id=1-f1J7HWoaqtuOFa3KPmPASIxu0_7dMED
16/02/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY drive.google.com/open?id=1nxY8I6mUVbZZDOrIusfigP9411hC-OZS
17/01/2017 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): CÔNG VĂN CHẤP THUẬN CỦA UBCK GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC CỦA AAA drive.google.com/file/d/14kKHUr7LqX2lIGVFDKPLzASF-m4elPlU/view?usp=sharing
Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
17/06/2018 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VỀ VIỆC CHUYỂN SÀN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY TỪ HNX SANG HOSE drive.google.com/file/d/1T98-Z50NP3fmQ54VVqwX8bVfbFvpOcwe/view?usp=sharing
31/12/2016 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 drive.google.com/open?id=1Q-RHi3cycIsvchRGXkSLmkWZRHy-RXt8
23/12/2016 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 22 drive.google.com/file/d/1voDw-2uG26siQSiYgKPop4kHSUvQHEBT/view?usp=sharing
19/12/2016 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ THỰC HIỆN CHỨNG QUYỀN (ĐỢT 1) drive.google.com/file/d/1dnqXtPm5paB5pwb0SdI9VzELKxHIR4Ac/view?usp=sharing
18/11/2016 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT VÀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN drive.google.com/file/d/1b9dDgK7Wx5fMYKCGM6NDcB1a54jY5Qez/view?usp=sharing
17/11/2016 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG QUYỀN drive.google.com/file/d/1mG-kSFrd8LijSU492V2VabpnnKYe_r5t/view?usp=sharing
31/08/2016 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 ĐỢT 2 drive.google.com/open?id=1qo9mgPXGrzgLjr05qYjpoFhiGpUmAxnF
31/08/2016 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THỰC HIỆN CHỨNG QUYỀN ĐỢT 1 NĂM 2016 drive.google.com/file/d/1ZKJczOvKBoubCEMIrnwa7blT7yl2uWdA/view?usp=sharing
31/08/2016 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2016 drive.google.com/open?id=15Gn-Ay4YMzworgfGTfsZkjU-jFfP0RvI
30/08/2016 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): UBCK NHÀ NƯỚC GIA HẠN CÔNG BỐ BCTC QUÝ, BÁN NIÊN NĂM 2016 drive.google.com/file/d/14O5xsBt9XytUH_P3hzRTuqit00Jy_Abo/view?usp=sharing
30/06/2016 BIÊN BẢN HĐQT – CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH HỦY NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TẠI HNX ĐỂ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT TẠI HOSE drive.google.com/file/d/1JfIsVDxqDCwEcUZNEoT50qjTOgbpb9A8/view?usp=sharing
17/06/2016 game meo tom chay an tien PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VỀ VIỆC CHUYỂN SÀN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY TỪ HNX SANG HOSE drive.google.com/file/d/1dF_BXD792qztvySonk6XGNB2JXM7YH1e/view?usp=sharing
04/05/2016 NGHỊ QUYẾT – CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH HỦY NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TẠI HNX ĐỂ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT TẠI HOSE drive.google.com/file/d/1Fuk9O92HXj1YNxyiDioE6Q7Tlu1nbQsH/view?usp=sharing
30/08/2015 CÔNG VĂN SỐ 0511/2015/CV-ANPHAT XIN GIA HẠN CÔNG BỐ BCTC drive.google.com/file/d/1I3g-6DImQzpbG7tH4CaPko98fOM2bMIL/view?usp=sharing